Lịch công tác tuần 01 từ ngày 27/12/2021 đến 02/01/2022

16/12/2021
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 27/12/2021
Sáng 8:00 Hội nghị CBCCVC năm 2022 Hội trường Ban
- Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CBCCVC & NLĐ Ban.
Chiều 13:30 Hội nghị Tổng kết cơ quan năm 2021 Hội trường Ban
- Lãnh đạo Ban;
- CBCCVC khối Văn phòng của các phòng, ĐVTT Ban.
Thứ Ba
Ngày 28/12/2021
Sáng        
       
Chiều 14:00 Kiểm tra công tác nghiệm hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình dự án Nhà máy Sản xuất linh kiện điện tử - giai đoạn 2 của Công ty TNHH CCIPY Việt Nam Khu công nghiệp AN Phú PQHXDMT
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 29/12/2021
Sáng 8:00 Dự Khởi công xây dựng gói thầu số 01XL thuộc dự án Tuyến nối QL1A đến khu xử lý rác thải, nước thải và chất nguy hại của KKT Nam Phú Yên Tại mặt bằng thi công dự án TB-Hùng
       
Chiều 14:00 Dự kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường tại dự án: Nhà máy chế biến đá của Công ty TNHH KDDV Minh Long (KCN An Phú) KCN An Phú PQHXDMT
14:00 Họp Thường trực HĐND tỉnh    Hội trường VP Đoàn ĐNQH & HĐND tỉnh TB-Hùng
Thứ Năm
Ngày 30/12/2021
Sáng 8:00 Họp xem xét nội dung liên quan đến đề xuất tài trợ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thuộc Khu đô thị và du lịch văn hóa, sinh thái nghỉ dưỡng Biển Hồ - Đá Bia, thị xã Đông Hòa và hướng dẫn triển khai các thủ tục đầu tư dự án Hội trường Ban - TB-Hùng;
- PQHXDMT;
- Đại diện các đơn vị liên quan.
8:00 Họp giải quyết một số nội dung để phục vụ thi công hệ thống điện sinh hoạt, điện chiếu sáng thuộc gói thầu số 02 (EC): Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế BVTC- Dự toán và thi công xây lắp toàn bộ Đợt 2 và các hạng mục bổ sung thuộc dự án Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa (Giai đoạn 1) Tại BQL đầu tư hạ tầng khu kinh tế PQHXDMT
       
       
Chiều        
       
Thứ Sáu
Ngày 31/12/2021
Sáng 8:00 Hội nghị tổng kết Đảng bộ năm 2021 Hội trường Ban - Các đ/c ĐUV;
- Tất cả Đảng viên các CB.
8:00      
Chiều 13:30 Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động doanh nghiệp năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (nếu có)    
Thứ Bảy
Ngày 01/01/2022
Sáng        
Chiều        
Chủ Nhật
Ngày 02/01/2022
Sáng        
Chiều