Lịch công tác tuần 01 từ ngày 26/12/2022 đến 01/01/2023

26/12/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 26/12/2022
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CB, CC, VC và NLĐ của Ban.
07:30 Dự Hội nghị thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường PTB-Thành
       
       
Chiều 14:00 Họp giải quyết vướng mắc hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phòng tài nguyên và Môi trường TX Đông Hòa BQLDA
       
       
Thứ Ba
Ngày 27/12/2022
Sáng 08:00 Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CC, VC và NLĐ của Ban.
       
       
Chiều 13:30 Hội nghị cán bộ,công chức, viên chức và NLĐ năm 2023 Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CC, VC và NLĐ của Ban.
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 28/12/2022
Sáng
08:00 Dự Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2022 Hội trường Cục thuế tỉnh PTB-Quyên
       
       
Chiều 08:00 Hội nghị tổng kết Đảng bộ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể Đảng viên.
       
       
Thứ Năm
Ngày 29/12/2022
Sáng
       
       
       
       
Chiều        
       
Tối        
Thứ Sáu
Ngày 30/12/2022
Sáng
       
08:30 Hội ý chuẩn bị công tác Quảng Ngãi Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- PKHĐT-Công;
- CVP, Kế toán.
       
       
Chiều        
       
       
 Tối        
Thứ Bảy
Ngày 31/12/2022
Sáng        
Chiều
 
       
       
Chủ Nhật
Ngày 01/01/2023
Sáng 08:30 Dự Lễ Chào cờ đầu năm mới 2023 và các hoạt động chào đón những khách du lịch đầu tiên đến Mũi Đại Lãnh (Mũi Điện) – Phú Yên năm 2023 Mũi Điện TB-Hùng
08:00 Dự Lễ khởi công 12 dự án thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 xã Xuân Lâm - TX Sông Cầu TB-Hùng
Chiều         
Tối