Lịch công tác tuần 02 từ ngày 03/01/2022 đến 09/01/2022

18/12/2021
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 03/01/2022
Sáng 4      
Chiều        
Thứ Ba
Ngày 04/01/2022
Sáng 8:00

 

Họp Ban chỉ đạo phòng chống thất thu và đôn đốc ngân sách Nhà Nước năm 2022

UBND tỉnh TB-Hùng
       
Chiều        
15:30 Mời họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh  Phòng họp giao ban -VP. UBND tỉnh
- TB-Hùng;
- PKHĐT.
14:00 Họp kiểm tra công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại thực địa dự án KĐT Nam Tp. Tuy Hòa UBND P. Phú Đông BQLĐTHT
       
Thứ Tư
Ngày 05/01/2022
Sáng 8:00 Họp Giao ban đầu năm Phòng trưởng Ban - LĐ Ban;
- Trưởng, Phó các Phòng, Ban, TT.
       
Chiều 14:00 Họp giải quyết công tác vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án do Tỉnh làm chủ đầu tư trên địa bàn phường Phú Đông Hội trường UBND Tp. Tuy Hòa - TB-Hùng;
- BQLĐTHT-Ngôi.
       
Thứ Năm
Ngày 06/01/2022
Sáng 8:00 Kiểm tra kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở KCN An Phú" KCN An Phú PQHXDMT
       
       
       
Chiều 14:00 Họp giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Tường Lâm Linh Hội Trường Ban - PTB-Quyên;
- PKHĐT;
- PQHXDMT;
- Các đơn vị liên quan.
       
Thứ Sáu
Ngày 07/01/2022
Sáng 8:30 Kiểm tra kế hoạch vận hành thử nghiệm hạng mục hệ thống xử lý nước thải dự án Xí nghiệp chế biến song mây xuất khẩu Hòa Hiệp  KCN Hòa Hiệp  PQHXDMT
8:00 Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 12/2021  Trực tuyến tại Ban TB-Hùng
Chiều 14:00 Họp góp ý ban hành Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ BQLKKTPY, nhiệm kỳ 2022-2025 Hội trường Ban - Các đ/c ĐUV;
- Bí thư các Chi bộ.
Thứ Bảy
Ngày 08/01/2022
Sáng        
Chiều        
Chủ Nhật
Ngày 09/01/2022
Sáng        
Chiều