Lịch công tác tuần 41 từ ngày 04/10 đến 10/10/2021

05/10/2021
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 04/10/2021
Sáng 07:15 Họp giao ban Phòng Trưởng ban
- LĐ Ban
- Trưởng, phó các phòng, ĐVTT
Chiều        
Thứ Ba
Ngày 05/10/2021
Sáng 07:30 Làm việc với Sở Nội vụ về kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2021. Hội trường Ban - PTB-Phúc
- CVP-Thái; VTLT-Lài
Chiều 14:00 Dự họp để đánh giá, phân tích tình hình thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2021 và đề ra nhiệm vụ, biện pháp thu ngân sách nhà nước 3 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng
Thứ Tư
Ngày 06/10/2021
Sáng 07:30 Kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ năm 2021 tại Phòng Quản lý doanh nghiệp. Phòng Quản lý doanh nghiệp - PTB-Phúc
- Thái, Tuyến, Trọng, Hưng
Chiều 14:00 Kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ năm 2021 tại Trung tâm dịch vụ công ích. Trung tâm dịch vụ công ích - PTB-Phúc
- Thái, Tuyến, Trọng, Hưng
14:00 Họp cho ý kiến về Quy chế tổ chức hoạt động và Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đoàn công tác 1318. Hội trường Ban - TB-Hùng
- TPQHXD&MT-Dũng; TPKH&ĐT-Công
14:00 Họp bàn xem xét đề nghị cấp đất xây dựng trụ sở làm việc của Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên. Phòng họp Sở Xây dựng - PTB-Quyên
- TPQHXD&MT-Dũng
14:00 Dự họp về việc bàn giao mốc thực địa và mặt bằng thi công để triển khai thi công gói 01XL thuộc dự án Khu công viên trung tâm thuộc KĐT Nam TP Tuy Hoà. Tại mặt bằng thi công gói thầu 01XL thuộc công viên dự án Khu trung tâm thuộc KĐT mới Nam Tp. Tuy Hòa TPQHXD&MT-Dũng
Thứ Năm
Ngày 07/10/2021
Sáng        
Chiều 14:00 Dự Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2021. Trực tuyến tại phòng Trưởng ban TB-Hùng
14:00 Dự họp về việc bồi thường, giải phóng mặt bằng Phòng họp Sở tài nguyên & Môi trường -Phòng QHXD&MT
-BQLĐTHTKKT
14:00 Dự họp về thỏa thuận địa điểm đầu tư xây dựng cơ sở làm việc Công an 03 phường thuộc Công an thị xã Đông Hòa. Tại UBND TX Đông Hòa Phòng QHXD&MT
Thứ Sáu
Ngày 08/10/2021
Sáng 07:30 Dự họp về việc đóng góp vốn để thi công và đảm bảo an toàn giao thông công trình: Đấu nối nút giao và tuyến đường phục vụ khai thác mỏ cát sông Đà Rằng, tại Km1336+650 (T) QL.1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Phòng họp số 01 của UBND thị xã Đông Hòa. TPQHXD&MT-Dũng
07:30 Dự Hội nghị triển khai và rà soát Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Yên Hội trường - Văn phòng UBND tỉnh TB-Hùng
08:00 Dự họp bàn các nội dung đẩy nhanh tiến độ thi công gói thầu số 02EC thuộc dự án đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam TP Tuy Hoà Tại BQL Đầu tư hạ tầng Khu kinh tế TPQHXD&MT-Dũng
Chiều 14:00 Dự Hội nghị liên tịch để dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa VIII Hội trường ĐBQH và HĐND tỉnh TB-Hùng
Thứ Bảy
Ngày 09/10/2021
Sáng 08:00 Dự họp trực tuyến Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 Hội trường UBND tỉnh PTB-Phúc
Chiều        
Chủ Nhật
Ngày 10/10/2021
Sáng        
Chiều