Thông báo

Về việc phê duyệt giá cho thuê tài sản là công trình kết cấu hạ tầng được đầu tư từ ngân sách Nhà nước tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, Khu công nghiệp An Phú và Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực 1.

File đính kèm:
1032/QĐ-UBND

Sở Nội vụ: Thông báo số 11/TB-SNV ngày 16/02/2023 V/v tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023 Thông báo 11/TB-SNV

UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 15/02/2023 V/v Tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023


UBND tỉnh: Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 V/v Bãi bỏ Quyết định số 2159/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc...


Trung tâm Dịch vụ công ích: Kế hoạch số 03/KH-DVCI ngày 06/12/2022 về Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2023. File đính kèm: IKế hoạch...

Ban Quản lý Đầu tư hạ tầng khu kinh tế: Kế hoạch số 02/KH-BQL ngày 06/12/2022 V/v tiếp nhận vào làm viên chức năm 2023. File đính kèm: Kế...


          Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên: Công văn số 918/KKT-QHXDMT ngày 19/10/2022 V/v công khai diện tích đất chưa cho thuê lại...

UBND tỉnh: Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 V/v Về việc ban hành Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.


UBND tỉnh: Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Phổ biến phim ngắn "Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác".


UBND tỉnh: Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 V/v phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện,...

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development