Thông báo

File đính kèm: Kết quả xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh sở, ngành năm  2020


UBMTTQVN tỉnh Phú Yên: Thư kêu gọi toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.


V/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đối với các dự án đầu tư tại KKT Nam  Phú Yên và các KCN.


Giải đáp và hướng dẫn pháp luật mới về bảo vệ môi trường


Công khai diện tích đất chưa cho thuê lại tại các KCN.


Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, lao động việc làm, thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.


Thông báo Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3501 333 - 0913 885 258


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development