Ngày 20/10/2022

          Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên: Công văn số 918/KKT-QHXDMT ngày 19/10/2022 V/v công khai diện tích đất chưa cho thuê lại tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên..

          File đính kèm:
          1. 918-KKT
          2. KCN An Phú năm 2022
          3. Bản vẽ KCN An Phú
          4. KCN Hòa Hiệp năm 2022
          5. Bản vẽ KCN Hòa Hiệp
          6. KCN Đông Bắc Sông Cầu năm 2022
          7. Bản vẽ KCN Đông Bắc Sông Cầu

Thông báo khác Thông báo khác

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development