Ngày 20/11/2023

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên: Thông báo số 80/TB-KKT ngày 03/11/2023 về việc gắn mã QR các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên

- Thông báo số 80/TB-KKT

Tin tức khác Tin tức khác

Thông Báo

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development