Ngày 24/10/2023

Ngày 16/10/2023, UBND tỉnh Phú Yên có Quyết định số 1395/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, theo đó: Bãi bỏ 06 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động – Việc làm và 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đất đai.

Thông báo 75/TB-KKT

Tin tức khác Tin tức khác

Thông Báo

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development