Ngày 12/12/2022

Ban Quản lý Đầu tư hạ tầng khu kinh tế: Kế hoạch số 02/KH-BQL ngày 06/12/2022 V/v tiếp nhận vào làm viên chức năm 2023.

File đính kèm:
Kế hoạch số 02/KH-BQL

Thông báo khác Thông báo khác

Thông Báo

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development