Ngày 14/12/2023

Ban Quản lý Khu kinh tế ban hành Văn bản số 1089/KKT-QHXDMT ngày 14/12/2023 V/v Công khai diện tích đất chưa cho thuê lại tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Xem Văn bản số 1089/KKT-QHXDMT

Tin tức khác Tin tức khác

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development