Ngày 08/10/2021

Công văn số 658/KKT-QHXDMT ngày 04/10/2021 V/v công khai diện tích đất chưa cho thuê tại các KCN trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

File đính kèm:
658/KKT-QHXDMT

Tin tức khác Tin tức khác

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3501 333 - 0913 885 258


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development