Ngày 05/12/2023

Giấy phép xây dựng số 03/2023/GPXD-KKT ngày 04/12/2023 Công trình: Nhà máy sản xuất giấy của Công ty Cổ phần giấy Hoàng Hà Phú Yên

Tin tức khác Tin tức khác

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development