Ngày 18/04/2023

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên Thông báo sô 07/TB-HĐTDCC ngày 12/4/2023 tài liệu ôn tập Kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023

Tải Thông báo

Tin tức khác Tin tức khác

Thông báo

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development