Ngày 16/05/2023

Thông báo số 15/TB-HĐTDCC ngày 15/5/2023 Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và triệu tập thí tham gia dự thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh hú Yên năm 2023.

Tải file

Tin tức khác Tin tức khác

Thông Báo

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development