Ngày 15/02/2023

UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 15/02/2023 V/v Tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023.

File Kế hoạch

Tin tức khác Tin tức khác

Thông báo

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development