Ngày 20/12/2023

Ngày 20/12/2023, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành Thông báo số 93/TB-KKT V/v Lịch tiếp công dân năm 2024 của Ban Quản lý Khu Kinh tế như sau:

1. Thời gian tiếp công dân định kỳ

Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên tiếp công dân định kỳ vào ngày 25 hằng tháng (trường hợp nếu trùng vào các ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo liền kề) và tiếp công dân đột xuất theo quy định của pháp luật. Trường hợp Trưởng ban không thể tiếp công dân theo lịch đã định thì ủy quyền Phó Trưởng Ban tiếp công dân.

2. Tiếp công dân thường xuyên

Chánh văn phòng Ban, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban và công chức được phân công tiếp công dân vào các ngày làm việc trong tuần.

3. Thời gian tiếp công dân

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 phút.

4. Địa điểm tiếp công dân

Tại phòng tiếp công dân của Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên, địa chỉ: Số 353 Trần Hưng Đạo, phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Thông báo 93/TB-KKT

Tin tức khác Tin tức khác

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development