Ngày 25/06/2020

          Quy định về tổ chức, hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử và mức chi trả nhuận bút, thù lao  đối với Trang thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

File đính kèm:

Thông báo khác Thông báo khác

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3501 333 - 0913 885 258


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development