Ngày 21/02/2023

Sở Nội vụ: Thông báo số 11/TB-SNV ngày 16/02/2023 V/v tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023

Thông báo 11/TB-SNV

Tin tức khác Tin tức khác

Thông báo

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development