Ngày 22/01/2024

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên công bố số điện thoại đường dây nóng thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

1. Ông - Nguyễn Xuân Hùng (Trưởng ban)

     + Số điện thoại cố định: (84) 257 3503168

     + Số điện thoại di động: (84) 913.705.521

2. Bà - Nguyễn Vũ Tố Quyên ( Phó Trưởng ban)

      + Số điện thoại di động: (84) 903.522.442 hoặc (84) 916.516.576

3. Ông - Nguyễn Thanh Thái (Chánh Văn phòng)

     + Số điện thoại cố định: (84) 257 3828250

     + Số điện thoại di động: (84) 903.531.041

Tin tức khác Tin tức khác

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development