Ngày 30/05/2023

Công văn số 51/DVCI-KHKT ngày 20/5/2023 V/v Đăng ký giá thuê đất, thuê kết cấu hạ tầng và dịch vụ hạ tầng tại 03 KCN Hòa Hiệp 1, An Phú, Đông Bắc Sông Cầu - KV1

Tải file

Tin tức khác Tin tức khác

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development