Ngày 23/12/2022

Trung tâm Dịch vụ công ích: Kế hoạch số 03/KH-DVCI ngày 06/12/2022 về Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2023.

File đính kèm:
IKế hoạch số 03/KH-DVC

Thông báo khác Thông báo khác

Thông báo

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development