Ngày 05/12/2023

Trung tâm Dịch vụ công ích: Thông báo số 394/TB-TTDVCI ngày 05/12/2023 Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển để tiếp nhận vào làm viên chức năm 2023

Thông báo số 394/TB-TTDVCI

Tin tức khác Tin tức khác

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development