Ngày 06/12/2023

Thông báo số 395/TB-TTDVCI ngày 05/12/2023 về việc hình thức và nội dung kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp tiếp nhận vào làm viên chức không qua thi tuyển

Thông báo số 395/TB-TTDVCI

Tin tức khác Tin tức khác

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development