Ngày 06/07/2021

          UBMTTQVN tỉnh Phú Yên: Thư kêu gọi toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
          File đính kèm:
          Thư kêu gọi ủng hộ PC Covid-19

Thông báo khác Thông báo khác

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3501 333 - 0913 885 258


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development