Ngày 25/08/2021

UBND tỉnh: Thông báo số 228/TB-UBND ngày 25/8/2021 V/v kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế tại Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

File đính kèm:
228/TB-UBND

Thông báo khác Thông báo khác

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3501 333 - 0913 885 258


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development