Ngày 23/06/2021

V/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đối với các dự án đầu tư tại KKT Nam  Phú Yên và các KCN.
Fie đính kèm:
Công văn 392/BQLKKT-KHĐT, Biểu mẫu A.III.1 và A.III.2

Thông báo khác Thông báo khác

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development