Ngày 15/06/2021

          UBND tỉnh vừa giao Sở KH-ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan thực hiện Quyết định 701/QĐ-BKHĐT ngày 2/6/2021 của Bộ KH-ĐT về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ này.
          Theo Quyết định 701/QĐ-BKHĐT, Bộ KH-ĐT công bố 65 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam bao gồm: 10 thủ tục hành chính cấp Trung ương (thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ; thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ; thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ…) và 55 thủ tục hành chính cấp tỉnh (22 thủ tục hành chính do Sở KH-ĐT thực hiện; 23 thủ tục hành chính do Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thực hiện).
          Danh mục các thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam bao gồm: 56 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ KH-ĐT và 2 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định 814/QĐ-BKHĐT ngày 25/5/2020 của Bộ trưởng Bộ KH-ĐT.

Công khai TTHC tại Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.   (Ảnh: Thu Sương)

          Trước đó, UBND tỉnh có Quyết định 15/2021/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Cụ thể, quyết định này quy định bãi bỏ 9 văn bản quy phạm pháp luật (7 quyết định, 2 chỉ thị) do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Cụ thể là Quyết định 711/2007/QĐ-UBND ngày 17/4/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thời gian giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Quyết định 475/2008/QĐ-UBND ngày 19/3/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu thầu xây dựng công trình thanh toán bằng tiền và quyền sử dụng đất thuộc dự án Hạ tầng đô thị Nam Tuy Hòa - Vũng Rô; Quyết định 1902/2009/QĐ-UBND ngày 13/10/2009 của UBND tỉnh về việc Quy định một số cơ chế, giải pháp điều hành và kế hoạch triển khai đối với các dự án cấp bách, quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Quyết định 504/2010/QĐ-UBND ngày 15/4/2010 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung của Quyết định 1902/2009/QĐ-UBND ngày 13/10/2009 của UBND tỉnh về việc quy định một số cơ chế, giải pháp điều hành và kế hoạch triển khai đối với các dự án cấp bách, quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Chỉ thị 41/2007/CT-UBND ngày 11/12/2007 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quyết định 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ...
          Quyết định 15/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh có hiệu lực từ ngày 12/6/2021.

Nguồn: http://www.baophuyen.com.vn/
Ngô Thị Thu Sương (St)

 

Tin tức khác Tin tức khác

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3501 333 - 0913 885 258


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development