Ngày 03/08/2022

          Thời gian qua, Ban quản lý Khu kinh tế (KKT) Phú Yên không ngừng củng cố, kiện toàn bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp.
          Hiện đơn vị này tiếp tục đẩy mạnh CCHC với mục tiêu phù hợp trong tình hình mới.

Một buổi làm việc của cán bộ Ban quản lý KKT Phú Yên. Ảnh: KHANG ANH         

          Cụ thể từng phần việc, phân công rõ trách nhiệm
          Hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, góp phần thu hút đầu tư vào KKT Nam Phú Yên và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ban quản lý KKT Phú Yên đã triển khai đồng bộ công tác CCHC. Đơn vị xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, uy tín; tổ chức bộ máy tinh gọn, thông suốt, hoạt động hiệu quả, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp.
          Ông Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng ban quản lý KKT Phú Yên cho biết: Để công tác CCHC đạt hiệu quả theo mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, đơn vị xác định các mục tiêu và phân công rõ trách nhiệm của từng phòng, đơn vị trực thuộc và tiến độ thực hiện trong quá trình triển khai các nhiệm vụ. Lãnh đạo, trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, sáng tạo, quyết liệt, áp dụng những giải pháp, sáng kiến mới để thực hiện nhiệm vụ CCHC, xem đây là khâu đột phá trong quản lý, điều hành của đơn vị. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình triển khai các nhiệm vụ CCHC.
          Xác định mục tiêu cũng như nội dung công tác CCHC đã xây dựng, từ đầu năm đến nay, Ban quản lý KKT Phú Yên cụ thể hóa các nhiệm vụ, phần việc phải làm theo từng nội dung, từ công tác chỉ đạo, điều hành, đến thực hiện cải cách thể chế, thủ tục, tổ chức bộ máy… “Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã xây dựng và triển khai nhiều chương trình, kế hoạch về công tác CCHC, kế hoạch rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để phục vụ nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân. Ban quản lý đã tiếp nhận giải quyết 45 hồ sơ TTHC, trong đó trả trước hạn và đúng hạn 45 hồ sơ, đạt 100%, không có hồ sơ quá hạn”, ông Nguyễn Xuân Hùng cho biết.
          Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao
         Với phương châm phục vụ, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tốt nhất, các phòng, đơn vị trực thuộc Ban quản lý KKT Phú Yên thường xuyên rà soát và kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp. Đồng thời cập nhật đầy đủ, đúng quy định các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên trang thông tin điện tử của đơn vị, Cổng dịch vụ công của tỉnh và cơ sở dữ liệu quốc gia.
         Theo ông Ngô Đa Thọ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh, trong thời kỳ công nghệ số đang phát triển, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh của tỉnh đã và đang từng bước cập nhật, trang bị khả năng công nghệ hiện đại, phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp mình, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, đối tác. Mong muốn của hầu hết doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp, KKT là Ban quản lý KKT Phú Yên tiếp tục hỗ trợ, đơn giản thủ tục, quan tâm và giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ, quy trình giải quyết hồ sơ, góp phần giúp doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, đầu tư.
          CCHC có vai trò rất quan trọng, làm tiền đề cho việc triển khai hiệu quả những mục tiêu, kế hoạch khác, trong đó có công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp; quản lý dự án đầu tư... Do đó, Ban quản lý KKT Phú Yên tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh đề án Vị trí việc làm của công chức, viên chức phù hợp với các quy định và cơ cấu tổ chức bộ máy hiện hành; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đơn giản hóa TTHC, nâng cao chất lượng khu vực dịch vụ công; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý Nhà nước theo hướng hiện đại, đồng bộ, thông suốt; rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí; từng bước hình thành Chính phủ điện tử để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

        Kế hoạch giai đoạn 2021-2025, Ban quản lý KKT Phú Yên rà soát, đơn giản hóa quy trình giải quyết TTHC trên các lĩnh vực: đầu tư, quy hoạch và xây dựng, đất đai, lao động và việc làm, thương mại quốc tế. Phấn đấu tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ bằng phương thức điện tử; tối thiểu 80% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, với tỉ lệ giao dịch đạt từ 30% trở lên; giảm thời gian chờ đợi của nhà đầu tư, doanh nghiệp xuống còn 15 phút/lượt giao dịch và thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối đa 30 phút/hồ sơ; mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt trên 90%…


 

Khang Anh
Nguồn: https://baophuyen.vn
Trần Đăng Thục (St)

Tin tức khác Tin tức khác

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development