Ngày 29/12/2022

          Ngày 27/12/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế (BQL KKT) tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức và người lao động năm 2023 và Hội nghị tổng kết năm 2022. Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo, Đảng uỷ cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động của BQL Khu kinh tế.

Đ/c Nguyễn Xuân Hùng - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên chủ trì Hội nghị

          Hội nghị đã thông qua các báo cáo: Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC-NLĐ năm 2022 và phương hướng năm 2023; Báo cáo công tác Thanh tra nhân dân  năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ  năm 2023; Báo cáo công khai tài chính và góp ý sửa đổi Quy chế hoạt động cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan.
          Mặc dù năm 2022 trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt về kinh tế - xã hội cả nước. Đối với tỉnh ta, tình hình dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN, tình hình thu hút đầu tư tại các  KCN, KKT. Nhưng với sự quyết tâm, nổ lực của tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động, Ban Quản lý đã đoàn kết vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua trong toàn cơ quan. Trong năm đã thực hiện hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra tại Hội nghị CBCCVC-NLĐ năm 2022, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
          Cũng tại hội nghị, Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế đã trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 06 cá nhân và tặng giấy khen 06 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan.  

Đ/c Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên
trao giấy khen cho các Tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2022

          Bước sang năm 2023, trong bối cảnh dự báo tình hình sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình thế giới, trong nước việc phục hồi kinh tế chậm do ảnh hưởng dịch Covid-19. Với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp đối với các KCN, KKT trên địa bàn Tỉnh, chúng ta cần nỗ lực, phấn đấu hơn nữa tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND, HĐND về đầu tư phát triển có hiệu quả các KCN, KKT. Đồng thời quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quá các Chương trình hành động, Nghị quyết, Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy, UBND Tỉnh góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Do vậy, tập thể Lãnh đạo cùng toàn thể CBCCVC-NLĐ xác định sẽ: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; Tăng cường, đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, tiếp cận thu hút các nhà đầu tư lớn, chiến lược thực hiện các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ số, tạo tác động lan tỏa; các dự án gắn với phát huy lợi thế của tỉnh như sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản… có công nghệ tiến tiến, thân thiện với môi trường, tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Tổ chức hoàn thành phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Nam Phú Yên trình Thủ tướng phê duyệt; tổ chức thẩm định và trình phê duyệt các Đồ án quy hoạch được UBND tỉnh cho phép tiếp cận nghiên cứu, khảo sát và tài trợ sản phẩm quy hoạch; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn và giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng trong Khu kinh tế; đôn đốc thi công các dự án đã đăng ký đầu tư trong các KCN  và KKT theo đúng tiến độ, sớm đưa vào hoạt động; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo đó đã xác định 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023 để triển khai thực hiện. 
          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong năm 2022; đề nghị năm 2023, CĐCS tiếp tục phối hợp với chính quyền triển khai các phong trào thi đua, phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục phát huy tinh thần trách nhiệm; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp trong quản lý và điều hành; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra…
          Hội nghị đã thống nhất cao Nghị quyết thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2023 như sau: Thu hút vốn đầu tư: 500 tỷ đồng; Thực hiện các kế hoạch hoạt động các doanh nghiệp: Kim ngạch xuất khẩu: 200 triệu USD, Doanh thu: 7.400 tỷ đồng, Nộp ngân sách: 170 tỷ đồng, Lao động: 10.600 lao động; Công tác dịch vụ công ích: Thu tiền sử dụng hạ tầng: 4,2 tỷ đồng, Tiền thuê lại đất: 10,5 tỷ đồng, Thu tiền thu gom và vận chuyển rác sinh hoạt: 0,7 tỷ đồng, Thu tiền dịch vụ xử lý nước thải: 5,8 tỷ đồng. Các chỉ tiêu đăng ký thi đua: Tổ lao động tiên tiến: 06/06, Tổ lao động xuất sắc: 01/06, Lao động tiên tiến: 95%, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 08 cá nhân, Cấp Bộ/ UBND tỉnh khen: 01 tập thể và 02 cá nhân, Trưởng ban tặng giấy khen: 06 tập thể và 25 cá nhân. Phấn đấu các đoàn thể: Công đoàn cơ sở, Hội Cựu chiến binh trong năm 2023 đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên./.

Đỗ Thanh Thái

Tin tức khác Tin tức khác

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development