Ngày 28/12/2021

          Ngày 27/12/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế (BQL KKT) tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức và người lao động năm 2022 và Hội nghị tổng kết năm 2021. Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo, Đảng uỷ cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động của BQL Khu kinh tế.

Đ/c Nguyễn Xuân Hùng -  Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban QL KKT chủ trì Hội nghị

          Hội nghị đã thông qua các báo cáo: Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC-NLĐ năm 2021 và phương hướng năm 2022; Báo cáo công tác Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2023; Báo cáo công khai tài chính và dự thảo Quy chế hoạt động cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan.
          Cũng tại hội nghị, Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế đã trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 04 cá nhân và tặng giấy khen 05 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan.  

Lãnh đạo Ban trao giấy khen cho các Tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2021          

          Bước sang năm 2022, trong bối cảnh dự báo tình hình dịch Covid-19 vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp, với phương châm “vừa phòng chống dịch vừa phát triển phục hồi sản xuất trong trạng thái bình thường mới”. Đồng thời, với quyết tâm góp phần triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BQL KKT. Tập thể Lãnh đạo Ban Quản lý cùng toàn thể CBCCVC-NLĐ xác định: “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; tập trung thu hút hiệu quả các dự án đầu tư trọng điểm; Tổ chức hoàn thành phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Nam Phú Yên trình Thủ tướng phê duyệt; Tiếp tụchoàn chỉnh Đồ án quy hoạch các dự án được UBND tỉnh cho phép nhà đầu tư tiếp cận, nghiên cứu, khảo sát và tài trợ quy hoạch trong KKT Nam Phú Yên; Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng trong Khu kinh tế; đôn đốc thi công các dự án đã đăng ký đầu tư trong các KCN  và KKT theo đúng tiến độ, sớm đưa vào hoạt động; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao”.
          Hội nghị cũng đã biểu quyết thống nhất thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2022 như sau: Thu hút dự án đầu tư 04-05 dự án; Thực hiện các kế hoạch hoạt động các doanh nghiệp: Kim ngạch xuất khẩu: 180 triệu USD, Doanh thu: 7.200 tỷ đồng, Nộp ngân sách: 150 tỷ đồng, Lao động: 10.500 lao động; Công tác dịch vụ công ích: Thu tiền sử dụng hạ tầng: 4 tỷ đồng, Tiền thuê lại đất: 6 tỷ đồng, Thu tiền thu gom và vận chuyển rác sinh hoạt: 0,7 tỷ đồng, Thu tiền dịch vụ xử lý nước thải: 5,5 tỷ đồng. Các chỉ tiêu đăng ký thi đua: Tổ lao động tiên tiến: 06/06, Tổ lao động xuất sắc: 01/06, Lao động tiên tiến: 95%, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 8 cá nhân, Cấp Bộ khen: 01 tập thể và 01 cá nhân, Cấp UBND Tỉnh khen: 01 tập thể và 01 cá nhân, Trưởng ban tặng giấy khen: 06 tập thể và 25 cá nhân. Phấn đấu các đoàn thể: Công đoàn cơ sở, Chi đoàn Thanh niên; Hội Cựu chiến binh trong năm 2022 đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đỗ Thanh Thái

Thông báo

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development