Ngày 29/04/2021

          Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 15/4/2021 của Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên về tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng. Ngày 29/4/2021, Chi bộ Khối Văn phòng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng.
          Tại hội nghị, đồng chí Đào Văn Bạ, UV.BCH Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, Bí thư Chi bộ Khối Văn phòng đã báo cáo các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

       Ảnh minh họa

          Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên Chi bộ Khối Văn phòng nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng.
          Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và đảm bảo thời gian theo quy định. Mỗi cán bộ, đảng viên tham gia học tập nắm vững, hiểu rõ hơn những nội dung cơ bản của Nghị quyết; nắm vững những nội dung có liên quan đến lĩnh vực công tác của đơn vị để vận dụng vào thực tiễn đạt chất lượng và hiệu quả cao./.

Huỳnh Viết Trọng

Tin tức khác Tin tức khác

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3501 333 - 0913 885 258


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development