Ngày 10/11/2021

          Với mục tiêu đến hết năm 2025, cả nước trồng được một tỷ cây xanh, trong đó 690 triệu cây trồng phân tán ở các khu đô thị và vùng nông thôn, 310 triệu cây trồng tập trung trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và trồng mới rừng sản xuất, nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và sự phát triển bền vững của đất nước Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 Phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”. 

          Để góp phần thực hiện đề án trên, ngày 30/10/2021, Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã triển khai trồng 300 cây keo tại khu vực Trạm xử lý nước thải tập trung KCN An Phú nhằm tạo cảnh quan cây xanh tại các KCN và ứng phó với biến đổi khí hậu.

          Đây là công trình, phần việc thanh niên hàng năm của Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, góp phần nhỏ bé của mình vào việc cải tạo môi trường thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Trần Thu Hà

Thông báo

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development