Ngày 26/05/2022

          UBND tỉnh vừa công bố xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 đối với 2 nhóm cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, gồm: nhóm các sở, ban ngành và nhóm UBND cấp huyện.
          Theo kết quả công bố, nhóm các sở, ban ngành gồm 19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Với chỉ số CCHC đạt 86,10%, Ban quản lý Khu kinh tế dẫn đầu khối này và đứng thứ 2 là Sở Tài chính, đạt 85,88%. Đứng vị trí thứ 3 là Sở Tư pháp, với 82,31% và cuối bảng là Sở TN-MT khi chỉ đạt 64,06%.
          Đối với nhóm UBND huyện, thị xã, thành phố, huyện Đồng Xuân dẫn đầu với chỉ số đạt 73,90%, tiếp theo là huyện Phú Hòa với 71,38%, huyện Sông Hinh đứng thứ 3 đạt 70,23% và cuối bảng xếp hạng là huyện Tây Hòa với 63,87%.
          Căn cứ chỉ số CCHC năm 2021, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC, nhất là tập trung vào những lĩnh vực còn yếu nhằm đẩy mạnh CCHC, cải thiện chỉ số CCHC năm 2022 và những năm tiếp theo.

Thùy Thảo (thực hiện)
Nguồn: baophuyen.vn
Nguyễn Quang Tuyến (St)

Tin tức khác Tin tức khác

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development