Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/phuyen/domains/bqlkkt.phuyen.gov.vn/public_html/app/functions/fn.users.php on line 1703

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/phuyen/domains/bqlkkt.phuyen.gov.vn/public_html/app/functions/fn.users.php on line 1707

Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/phuyen/domains/bqlkkt.phuyen.gov.vn/public_html/app/functions/fn.order_management.php on line 331

PHP Deprecated

Message

Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated

Error at

app/lib/pear/Net/IDNA2.php, line: 2686

Backtrace

File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:444
Function:{closure}
File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:444
Function:include
File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:322
Function:Composer\Autoload\includeFile
File:app/Tygh/Tools/Url.php
Line:426
Function:loadClass
File:app/Tygh/Tools/Url.php
Line:399
Function:normalizeDomain
File:app/Tygh/Storefront/Normalizer.php
Line:43
Function:clean
File:app/Tygh/Storefront/Factory.php
Line:76
Function:normalizeStorefrontData
File:app/Tygh/Storefront/Repository.php
Line:328
Function:fromArray
File:app/Tygh/Storefront/Repository.php
Line:115
Function:find
File:app/functions/fn.init.php
Line:1286
Function:findByUrl
File:app/functions/fn.init.php
Line:1074
Function:fn_init_redirect_to_regional_storefront
File:init.php
Line:169
Function:fn_init
File:index.php
Line:24
Function:require

PHP Deprecated

Message

Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated

Error at

app/lib/pear/Net/IDNA2.php, line: 2703

Backtrace

File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:444
Function:{closure}
File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:444
Function:include
File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:322
Function:Composer\Autoload\includeFile
File:app/Tygh/Tools/Url.php
Line:426
Function:loadClass
File:app/Tygh/Tools/Url.php
Line:399
Function:normalizeDomain
File:app/Tygh/Storefront/Normalizer.php
Line:43
Function:clean
File:app/Tygh/Storefront/Factory.php
Line:76
Function:normalizeStorefrontData
File:app/Tygh/Storefront/Repository.php
Line:328
Function:fromArray
File:app/Tygh/Storefront/Repository.php
Line:115
Function:find
File:app/functions/fn.init.php
Line:1286
Function:findByUrl
File:app/functions/fn.init.php
Line:1074
Function:fn_init_redirect_to_regional_storefront
File:init.php
Line:169
Function:fn_init
File:index.php
Line:24
Function:require

PHP Deprecated

Message

Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated

Error at

app/lib/pear/Net/IDNA2.php, line: 3115

Backtrace

File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:444
Function:{closure}
File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:444
Function:include
File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:322
Function:Composer\Autoload\includeFile
File:app/Tygh/Tools/Url.php
Line:426
Function:loadClass
File:app/Tygh/Tools/Url.php
Line:399
Function:normalizeDomain
File:app/Tygh/Storefront/Normalizer.php
Line:43
Function:clean
File:app/Tygh/Storefront/Factory.php
Line:76
Function:normalizeStorefrontData
File:app/Tygh/Storefront/Repository.php
Line:328
Function:fromArray
File:app/Tygh/Storefront/Repository.php
Line:115
Function:find
File:app/functions/fn.init.php
Line:1286
Function:findByUrl
File:app/functions/fn.init.php
Line:1074
Function:fn_init_redirect_to_regional_storefront
File:init.php
Line:169
Function:fn_init
File:index.php
Line:24
Function:require

PHP Deprecated

Message

Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated

Error at

app/lib/pear/Net/IDNA2.php, line: 3282

Backtrace

File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:444
Function:{closure}
File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:444
Function:include
File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:322
Function:Composer\Autoload\includeFile
File:app/Tygh/Tools/Url.php
Line:426
Function:loadClass
File:app/Tygh/Tools/Url.php
Line:399
Function:normalizeDomain
File:app/Tygh/Storefront/Normalizer.php
Line:43
Function:clean
File:app/Tygh/Storefront/Factory.php
Line:76
Function:normalizeStorefrontData
File:app/Tygh/Storefront/Repository.php
Line:328
Function:fromArray
File:app/Tygh/Storefront/Repository.php
Line:115
Function:find
File:app/functions/fn.init.php
Line:1286
Function:findByUrl
File:app/functions/fn.init.php
Line:1074
Function:fn_init_redirect_to_regional_storefront
File:init.php
Line:169
Function:fn_init
File:index.php
Line:24
Function:require
Tin tức sự kiện :: Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040

PHP Deprecated

Message

Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)`

Error at

app/schemas/block_manager/blocks.functions.php, line: 374

Backtrace

File:app/schemas/block_manager/blocks.php
Line:19
Function:{closure}
File:app/schemas/block_manager/blocks.php
Line:19
Function:require_once
File:app/functions/fn.common.php
Line:2347
Function:include
File:app/Tygh/BlockManager/SchemesManager.php
Line:396
Function:fn_get_schema
File:app/Tygh/BlockManager/SchemesManager.php
Line:128
Function:_getScheme
File:app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php
Line:452
Function:getBlockScheme
File:app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php
Line:401
Function:isBlockEligibleForCurrentLocation
File:app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php
Line:364
Function:renderBlocks
File:app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php
Line:229
Function:renderGrid
File:app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php
Line:199
Function:renderGrids
File:app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php
Line:163
Function:_renderContainer
File:app/functions/smarty_plugins/function.render_location.php
Line:52
Function:render
File:var/cache/templates/responsive/4e34d87e79dd530ecdf047ce776b4bdc0acb66c4.tygh.index.tpl.php
Line:168
Function:smarty_function_render_location
File:app/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php
Line:188
Function:content_65d31f6b9a7148_89232241
File:app/Tygh/SmartyEngine/Core.php
Line:76
Function:fetch
File:app/functions/fn.control.php
Line:595
Function:fetch
File:index.php
Line:25
Function:fn_dispatch

Ngày 08/11/2023
Sáng ngày 07/11/2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh Phú Yên thực hiện các bước tiếp theo để kêu gọi các nhà đầu tư lớn xây dựng các dự án tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh.
 
 
Theo Quyết định số 1226/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, định hướng Quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040 có 05 mục tiêu và 03 tính chất, một trong năm mục tiêu đó là: “Xây dựng và phát triển Khu kinh tế Nam Phú Yên trở thành Khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa chức năng với trọng tâm là các loại hình công nghiệp công nghệ cao, các ngành công nghiệp gắn với việc phát huy lợi thế cảng biển, tập trung thu hút các ngành công nghiệp lọc hóa dầu, luyện kim, năng lượng,… vào KCN Hòa Tâm nhằm khai thác tiềm năng cảng Bãi Gốc theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên thành một trung tâm dịch vụ và du lịch cấp quốc gia và khu vực. Tạo điểm bứt phá về kinh tế - xã hội trong khu vực Nam Trung Bộ, tạo sự liên kết phát triển giữa các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”.
 
Bản đồ định hướng phát triển không gian Khu kinh tế Nam Phú Yên
 
Phát biểu tại lễ công bố quy hoạch, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhấn mạnh: Đồ án điều chỉnh Quy hoạch Khu kinh tế Nam Phú Yên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh Phú Yên kịp thời tháo gỡ các nút thắt, tồn tại hạn chế đối với sự phát triển của Khu kinh tế Nam Phú Yên trong thời gian qua, đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển theo xu thế mới, nhằm thu hút được những nhà đầu tư lớn, chiến lược, đem lại giá trị gia tăng cao cho tỉnh và thực tế thời gian qua đã có một số nhà đầu tư lớn quan tâm tìm hiểu, xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực luyện kim, lọc hóa dầu, khu công nghiệp trong Khu kinh tế Nam Phú Yên.
 
Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhận Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ
 
Ông Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên cho biết: Việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên lần này là thực sự cần thiết và kịp thời, giúp nhận diện những vấn đề tồn tại trong quá trình quản lý, thu hút đầu tư, xây dựng và phát triển Khu kinh tế Nam Phú Yên trong thời gian qua, tìm ra những động lực phát triển trong giai đoạn mới, từ đó đề xuất định hướng Quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040 mang tính đột phá với chiến lược phát triển nhanh và bền vững.
 
Ông Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên tại buổi Lễ công bố quyết định
 
Với những điều chỉnh trong đồ án quy hoạch, Khu kinh tế Nam Phú Yên sẽ là trái tim, động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh góp phần to lớn đưa Phú Yên trở thành tỉnh có nền kinh tế đa dạng và thịnh vượng; phát triển đạt mức khá so với các địa phương trong cả nước, là một trung tâm kinh tế biển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và phấn đấu từ năm 2035 tỉnh Phú Yên tự cân đối được ngân sách nhà nước.
 
Trần Thị Thương

Tin tức khác Tin tức khác

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development