Ngày 26/04/2023

UBND tỉnh vừa công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 đối với 2 nhóm cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, gồm: nhóm các sở, ban ngành và nhóm UBND cấp huyện, thị xã, thành phố.

Theo kết quả công bố, nhóm các sở, ban ngành gồm 19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Với chỉ số CCHC đạt 85,70%, Ban Quản lý Khu kinh tế dẫn đầu khối này. Để đạt được kết quả nêu trên, trong năm 2022 tập thể Lãnh đạo Ban và toàn thể công chức, viên chức Ban Quản lý Khu kinh tế đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu để cải thiện chỉ số CCHC của Ban. Lãnh đạo Ban đã quán triệt, chỉ đạo quyết liệt trong công tác cải cách hành chính, đề ra các Kế hoạch, giải pháp cụ thể ngay từ đầu năm để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, trung tâm triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nội dung Kế hoạch về công tác CCHC năm 2022. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Ban Quản lý Khu kinh tế dẫn đầu khối các sở, ban, ngành về chỉ số CCHC.

BQL Khu kinh tế tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động doanh nghiệp năm 2022 nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong Khu kinh tế và các khu công nghiệp

Căn cứ Chỉ số CCHC năm 2022, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC, nhất là tập trung vào những lĩnh vực còn yếu nhằm đẩy mạnh CCHC, cải thiện chỉ số CCHC năm 2023 và những năm tiếp theo.

(Quyết định 498/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh Phú Yên về phê duyệt và công bố chỉ số CCHC năm 2022)

Nguyễn Quang Tuyến

Tin tức khác Tin tức khác

Thông báo

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development