Ngày 07/01/2020

            Chiều 26/12/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên chủ trì, tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KKT Nam Phú Yên và các KCN năm 2019 và phương hướng hoạt động, nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương và các doanh nghiệp trong KKT Nam Phú Yên và các KCN. 

           hội nghị dn 2019

          Quang cảnh Hội nghị

              Trong năm 2019, tại các KCN, KKT đã thu hút 08 dự án đăng ký đầu tư mới với diện tích đất đăng ký là 4,74 ha, vốn đầu tư đăng ký là 71,07 tỷ đồng. Lũy kế đến cuối năm 2019, các KCN và KKT trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 110 dự án với tổng diện tích đất đăng ký là 416,77ha, tổng vốn đầu tư đăng ký là 11.353,26 tỷ đồng và 30.655,3 nghìn USD. Trong đó, có 75 dự án đã đi vào hoạt động, 35 dự án đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để triển khai dự án.

              Trong năm 2019, tại các KCN, KKT đã thu hút 08 dự án đăng ký đầu tư mới với diện tích đất đăng ký là 4,74 ha, vốn đầu tư đăng ký là 71,07 tỷ đồng. Lũy kế đến cuối năm 2019, các KCN và KKT trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 110 dự án với tổng diện tích đất đăng ký là 416,77ha, tổng vốn đầu tư đăng ký là 11.353,26 tỷ đồng và 30.655,3 nghìn USD. Trong đó, có 75 dự án đã đi vào hoạt động, 35 dự án đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để triển khai dự án.Thông qua hội nghị này các doanh nghiệp nêu lên những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp mình đến các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực và cùng nhau bàn bạc, thẳn thắn trao đổi đưa ra giải pháp cụ thể cho từng trường hợp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội của các doanh nghiệp đều đạt và vượt so với kế hoạch. Tổng giá trị SX công nghiệp đạt 6.300 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Tổng giá trị xuất khẩu đạt 137 triệu USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ. Tổng nộp ngân sách đạt 132 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ. Lao động đạt 8.029 người, tăng 1.004 lao động so với cùng kỳ.            

Lê Thị Nhất Uyên

 

 

 

 

Tin tức khác Tin tức khác

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development