Ngày 03/11/2023
Ngày 25/10/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế và Công an tỉnh Phú Yên đã tổ chức “Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANCT và bảo đảm TTATXH tại Khu kinh tế và các Khu công nghiệp". Hội nghị do đồng chí Nguyễn Vũ Tố Quyên, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên và đồng chí Đại tá Nguyễn Khỏe, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên chủ trì.
 
Quan cảnh Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế và Công an tỉnh
 
Tham dự Hội nghị có đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh, Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương trên địa bàn KKT, KCN; Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.
 
 
Hội nghị đã tập trung đánh giá qua 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế và Công an tỉnh đã đạt những kết quả rất đáng khích lệ, góp phần duy trì ổn định tình hình ANTT trên địa bàn KKT và các KCN, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư yên tâm đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, nêu lên những mặt còn hạn chế để đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian đến.
 
Tại Hội nghị này, Ban Quản lý Khu kinh tế quyết định tặng giấy khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân của Công an tỉnh; Công an tỉnh quyết định tặng giấy khen cho 1 tập thể và 02 cá nhân của của Ban Quản lý Khu kinh tế có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong 3 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị.
 
Để bảo vệ ANCT và đảm bảo TTATXH tại KKT, KCN trong tình hình mới, Hội nghị đã thống nhất ký kết lại Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế và Công an tỉnh.
 
Đào Văn Bạ

Tin tức khác Tin tức khác

Thông Báo

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development