Ngày 14/01/2020

           Ngày 14/01/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp tại KCN, KKT năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020 của các đơn vị chức năng có thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp tại KCN, KKT. Tham dự hội nghị gồm các đơn vị: Sở Công thương, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Cục Thuế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản (Sở Nông nghiệp & PTNT), Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) và UBND các huyện, thị xã, thành phố Đông Hòa, Sông Cầu, Tuy Hòa.
 

          Theo quy định tại Quyết định số 2159/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của UBND tỉnh Phú Yên V/v ban hành Quy định một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư áp dụng tại các KCN trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Theo đó: Đầu năm, các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc chuyên ngành có trách nhiệm thông báo cho Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên về kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp KCN, KKT. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên chủ trì xây dựng kế hoạch chung hàng năm và cùng phối hợp thực hiện việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Ngay từ đầu năm, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã chủ động phối hợp với các cơ quan xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp tại KCN, KKT nhằm tránh tình trạng thanh, kiểm tra chồng chéo trùng lắp nội dung và thời gian, tránh làm ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển.          

          Trong năm 2019, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội chủ trì, phối hợp cùng BHXH tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên thanh tra 6 doanh nghiệp, qua thanh tra, có 4 doanh nghiệp chấp hành tốt việc tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN và thanh toán các chế độ BHXH cho người lao động tại đơn vị, 2 doanh nghiệp sai phạm; BHXH đã đôn đốc các đơn vị lập hồ sơ truy đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo kết luận thanh tra. Cục Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật thuế tại 26 doanh nghiệp, trong đó thanh tra thuế là 08 doanh nghiệp, kiểm tra thuế là 18 doanh nghiệp, kết quả đã kiến nghị xử lý truy thu, phạt và tiền chậm nộp vào NSNN là 377,177 triệu đồng. Sở Công thương kiểm tra công tác quản lý hóa chất nguy hiểm, tiền chất công nghiệp đối với 02 doanh nghiệp, qua kiểm tra phát hiện một số thiếu sót của doanh nghiệp và đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, khắc phục, không xử lý vi phạm hành chính. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra hoạt động bếp ăn tập thể 04 doanh nghiệp, kết quả các doanh nghiệp đều thực hiện tốt về bảo đảm an toàn thực phẩm. Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên kiểm tra 4 đợt với 30 doanh nghiệp, qua các đợt kiểm tra Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã năm bắt nhưng khó khăn, vướng mắc cũng như rà soát các dự án chậm triển khai, dự án hoạt động cầm chừng, dự án hoạt động kém hiệu quả, tình hình sử dụng đất, tình hình bảo vệ môi trường, tình hình nợ tiền thuê lại đất và tiền sử dụng hạ tầng tại các doanh nghiệp, qua đó đề ra những giải pháp hữu hiệu trong việc giúp đỡ, hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết vướng mắc khó khăn và thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước của mình.

          Tại hội nghị, các đơn vị đã cùng nhau thảo luận để xây dựng kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp tại KCN, KKT năm 2020. Nhìn chung, trong thời gian qua các cơ quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp KCN, KKT theo đúng kế hoạch; công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp đã có chuyển biến tích cực, góp phần đưa các hoạt động quản lý nhà nước và sản xuất, kinh doanh đi vào trật tự, kỷ cương. Hạn chế được sự trùng lặp, chồng chéo về nội dung, về thời điểm, thời gian và đối tượng thanh tra, kiểm tra giữa các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó sự phối hợp giữa các cơ quan có sự thống nhất, chặt chẽ, không có tình trạng lợi dụng, lạm dụng quyền thanh tra, kiểm tra để sách nhiễu, trục lợi, gây khó khăn, phiền hà đối với doanh nghiệp./.      

Hoàng Việt

Tin tức khác Tin tức khác

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development