Ngày 12/09/2022

          Sáng 08/9/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên phối hợp với Tổng cục môi trường và Tổng cục Biển, Hải đảo thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến các văn bản pháp luật về Bảo vệ môi trường - Biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2022.
          Hội nghị đã thu hút gần 150 người tham gia gồm: đại diện các sở, ban ngành, các hội, đoàn thể, các huyện thị xã và các xã, phường ven biển trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

          Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã giới thiệu tổng quan các điểm mới trong Luật bảo vệ môi trường 2020; Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường năm 2020; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020; Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường; Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân. khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Ngoài ra, Hội nghị còn giới thiệu, hướng dẫn việc thay đổi phương thức quản lý của dự án đầu tư thông qua các tiêu chí về môi trường.

Trần Thị Thu Hà

Tin tức khác Tin tức khác

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development