Ngày 29/11/2022

          Từ ngày 22-24/11/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các KCN và Khu kinh tế Nam Phú Yên năm 2022.
          Hội nghị đã thu hút gần 90 lượt người tham gia gồm: đại diện các doanh nghiệp tại các Khu công nghiệp An Phú, Đông Bắc Sông Cầu - KV1, Đông Bắc Sông Cầu - KV2 và các doanh nghiệp trong KKT Nam Phú Yên (trong đó bao gồm cả KCN Hòa Hiệp I, Hòa Hiệp II).

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên và đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường giới thiệu Luật bảo vệ môi trường 2020; Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020; Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường; hướng dẫn quy trình, các bước lập, thẩm định về hồ sơ đề xuất xin cấp Giấy phép môi trường.

          Qua Hội nghị này giúp các doanh nghiệp kịp thời cập nhật các thông tin, các thủ tục môi trường mới mà doanh nghiệp sẽ thực hiện và hiểu rõ nội dung công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh cần thực hiện tại nhà máy theo quy định hiện hành. Đồng thời, tại Hội nghị doanh nghiệp có điều kiện trao đổi trực tiếp với Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên về những vướng mắc, khó khăn tồn tại của doanh nghiệp trong quá trình triển khai công tác bảo vệ môi trường thời gian qua.

Trần Thu Hà

Tin tức khác Tin tức khác

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development