Ngày 19/06/2020

          Từ ngày 18 - 19/6/2020 tại Thành Phố Đà Nẵng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế ILO tại Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019. Tham dự Hội thảo có ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ông Chang Hee Lee - Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế ILO tại Việt Nam cùng các đại biểu của Liên đoàn Lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên.

Quang cảnh Hội thảo
         

          Nội dung của Hội thảo là lấy ý kiến các dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về quản lý lao động, hợp đồng lao động, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về giải quyết tranh chấp lao động; nghị định quy định việc tổ chức đối thoại và thực hiện dân chủ ở cở sở tại nơi làm việc... Tại Hội thảo các chủ đề chính được đưa ra thảo luận như: Ông Chang Hee Lee - Giám đốc ILO tại Việt Nam đã chia sẻ các tiêu chuẩn quốc tế và thông lệ tốt nhất về đối thoại tại nơi làm việc và thương lượng tập thể trong bối cảnh có nhiều tổ chức đại diện người lao động; các khuyến nghị cho giai đoạn chuyển tiếp các cơ chế đối thoại và thỏa ước lao động tập thể tại Việt Nam; khoảng trống, thách thức cần thảo luận thêm, thực hiện thí điểm và rút ra bài học để cải thiện hơn nữa; trao đổi cơ chế giải quyết tranh chấp lao động trên thực tế, nghiên cứu trường hợp của Bắc Ninh; trao đổi những thay đổi và kỳ vọng vào hệ thống mới theo Bộ luật Lao động. Các đại biểu tham dự Hội thảo đã tham gia ý kiến như: Cần sửa đổi, bổ sung các biểu mẫu khai trình sử dụng lao động, báo cáo tình hình sử dụng lao động định kỳ sao cho doanh nghiệp dễ thực hiện nhất; quy định cụ thể số ngày làm việc tối đa trong tháng để doanh nghiệp có cơ sở để doanh nghiệp trả lương tuần, lương ngày, trả tiền khi người lao động không nghỉ phép; thời gian thử việc trước khi giao kết hợp đồng lao động nên tăng thêm; thời gian thử việc không nên được tính là thời gian làm việc để giải quyết chế độ thôi việc cho người lao động; tiêu chuẩn hòa giải viên lao động, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm hòa giải viên lao động cần nên đơn giản, đề nghị chỉ có hòa giải viên lao động cấp tỉnh mà không có hòa giải viên lao động cấp huyện; các ý kiến về tiền lương, định mức lao động... và rất nhiều ý kiến khác.
          Kết thúc Hội thảo, Ông Nguyễn Huy Hưng - Cục trưởng Cục Quan hệ lao động tiền lương đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp thu các ý kiến tham luận của Ông Chang Hee Lee - Giám đốc ILO tại Việt Nam và ý kiến của các đại điểu tham dự Hội thảo để sớm hoàn thiện các nghị định và trình Chính phủ ban hành trong năm 2020./.

Lê Ngọc Hưng

Tin tức khác Tin tức khác

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development