Ngày 07/07/2022

          Thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/ĐUK ngày 07/4/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2022- 2025; Kế hoạch số 08-KH/ĐU ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên về việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 - 2025.  Được sự cho phép của Đảng uỷ Ban Quản lý Khu kinh tế, ngày 07 tháng 7 năm 2022 tại Hội trường cơ quan, Chi bộ Khối Văn phòng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế; đồng chí Nguyễn Vũ Tố Quyên, Phó Bí thư - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Trưởng ban; đồng chí Phan Ngọc Thành, Phó Trưởng ban cùng toàn thể 20 đảng viên trong chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại  Đại hội Chi bộ Khối Văn phòng lần thứ VI,
nhiệm kỳ 2022 - 2025

          Nhiệm kỳ 2020- 2022, Chi bộ thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; đảng viên trong chi bộ thường xuyên tự giác tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, phẩm chất chính trị, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn công tác; Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tương tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; Nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đầy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2916 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.
          Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế ghi nhận các kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022; đồng thời định hướng cho chi bộ một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2025.  

Đ/c Nguyễn Xuân Hùng - Bí thư Đảng ủy - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tặng hoa chúc mừng Cấp ủy
nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt trước Đại hội

          Đại hội cũng đã bầu Chi ủy khóa mới và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí: đồng chí Đào Văn Bạ - Bí thư, đồng chí Nguyễn Thanh Dũng - Phó Bí thư, đồng chí Phan Thị Thanh Hảo - Chi ủy viên. Đồng thời cũng đã thống nhất quyết nghị 16 chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2025 như sau: Phấn đấu 100% đảng viên, công chức và người lao động được phổ biến, quán triệt chủ trương đường lối của Đảng; quy định, nghị quyết của cấp trên; Tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế cũng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Hoàn thành công tác điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên; Thu hút đầu tư đăng ký mới: 06-08 dự án/nhiệm kỳ; Tổng doanh thu: tăng từ 4 - 6%/năm; Tổng kim ngạch xuất khẩu: tăng từ 6 - 8%/năm; Tổng nộp ngân sách: tăng từ 8 - 10%/năm; Tạo việc làm mới: 1.000 - 1.500 lao động/nhiệm kỳ; Hoàn thành việc xây dựng đơn giá cho thuê kết cấu hạ tầng tại 03 KCN gồm: Hòa Hiệp 1, An Phú, Đông Bắc Sông Cầu KV1; Giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo 100% hồ sơ trước hạn và đúng hạn; Chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trong suốt nhiệm kỳ; Có 90% đảng viên trở lên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; Có ít nhất 10% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Không có đảng viên bị kỷ luật; Kết nạp mới ít nhất 01 đảng viên. 
          Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Chi bộ Khối Văn phòng, nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy, đồng thời thay mặt tập thể đảng viên Chi bộ hứa sẽ quyết tâm phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.
 

Đỗ Thanh Thái

Tin tức khác Tin tức khác

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development