Ngày 15/06/2021

          Vào sáng ngày 04/6, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên kiểm tra thực tế công tác phòng, chống Covid-19 một số doanh nghiệp có số lượng lao động lớn tại KCN Đông Bắc Sông Cầu. Tại buổi kiểm tra, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên cũng tuyên truyền, vận động việc nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, đoàn kết trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của các cấp, ngành về công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”: vừa tập trung chống dịch Covid-19, vừa tập trung cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.


 

Đào Văn Bạ

Tin tức khác Tin tức khác

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3501 333 - 0913 885 258


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development