Ngày 28/06/2022

          Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật về lao động, Luật BHXH cho người lao động và người sử dụng lao động tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Phú Yên. Thực hiện Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc tiếp tục thực hiện tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, từ ngày 09 - 24/6/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh & Xã hội triển khai tổ chức 19 buổi Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động, Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành tại 16 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Nam Phú Yên với hơn 4.000 người lao động tham dự. 

Tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động tại Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam tại Phú Yên

          Nội dung chủ yếu của đợt tuyên truyền này phổ biến các điểm mới của Bộ Luật lao động như: ký kết hợp đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, quy trình giải quyết tranh chấp lao động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại doanh nghiệp, các chế độ BHXH: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí… Đặc biệt, thông tin đến các doanh nghiệp và người lao động nội dung mới nhất về tăng mức lương tối thiểu vùng có hiệu lực thi hành từ  01/7/2022. Đồng thời, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên và Sở Lao động Thương binh & Xã hội Phú Yên đã tổ chức đối thoại, giải đáp thắc mắc cho người lao động về các vấn đề liên quan về pháp Luật lao động, Luật BHXH, các chính sách hỗ trợ người lao động, cụ thể: tiền lương làm thêm giờ, ngày nghỉ hàng tuần, nghỉ phép năm, tiền tăng ca, tiền xăng xe, tiền thưởng, các chế độ ốm đau, thai sản, tiền lương ngừng việc, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm,….

Đối thoại với người lao động tại Công ty TNHH Kami Zawa Kougei Việt Nam

          Đợt tuyên truyền này, đã góp phần nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại các doanh nghiệp, đồng thời tạo niềm tin để người lao động làm việc tốt hơn, thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội cũng như ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và hạn chế phát sinh tranh chấp lao động tại các doanh nghiệp trong các KCN, KKT Nam Phú Yên./.
 

Trần Đăng Thục

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development