Ngày 23/06/2022

           Tăng lương tối thiểu vùng mới áp dụng cho người lao động từ 1/7/2022
          Ngày 12/6/2022, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
          Theo đó, kể từ ngày 01/7/2022, mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ được quy định như sau: 

Vùng Mức lương tói thiểu tháng Đơn vị: đồng/tháng) Mức lương tối thiểu giờ(Đơn vị đồng/giờ)
Vùng I 4.680.000 22.500
Vùng II 4.160.000 20.000
Vùng III 3.640.000 17.500
Vùng IV 3.250.000 15.600

          Đối với người lao động làm việc cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Khu kinh tế Nam Phú Yên và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên, áp dụng mức lương tối thiểu vùng III, là 3.640.000 đồng/tháng và 17.500 đồng/giờ.

 


Trần Thị Đăng Thục 

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development