Ngày 11/05/2022

          Ngày 10/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thanh Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát, cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát tình hình chấp hành pháp luật về công tác đầu tư xây dựng các dự án, công trình, công tác quản lý quy hoạch, sử dụng đất và hiệu quả đầu tư, thu hút đầu tư dự án trong các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) và Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNUDCNC) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021.
          Tham dự có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tấn Chân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Hồng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các thành viên đoàn giám sát cùng đại diện các sở, ban ngành, địa phương liên quan.

Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh khảo sát thực tế tại Khu đô thị Nam Tuy Hòa. Nguồn: http://www.ptpphuyen.vn

          Qua xem xét các báo cáo và khảo sát, giám sát thực tế, đoàn giám sát đánh giá: Ban Quản lý KKT Phú Yên và Ban Quản lý Khu NNUDCNC Phú Yên đã quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, sử dụng đất, đầu tư xây dựng tại các KCN, KKT, Khu NNUDCNC. Công tác xúc tiến đầu tư cũng được quan tâm chú trọng, nhiều dự án đi vào hoạt động đã đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, thu hút đầu tư vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tiến độ lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung KKT Nam Phú Yên đến năm 2040 còn chậm; quy hoạch KKT, KCN có nơi chưa đồng bộ; một số dự án đầu tư cơ sở hạ tầng còn chậm; hiệu quả thu hút đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng.
          Đoàn giám sát kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị Trung ương một số nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách, trong đó quan tâm xem xét, sớm phê duyệt đề án Cơ chế, chính sách liên kết vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa; quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các KKT, KCN, Khu NNUDCNC trên địa bàn tỉnh. Đoàn cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Quản lý KKT, Ban Quản lý Khu NNUDCNC và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý Nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường, lao động tại các KCN, KKT, Khu NNUDCNC trên địa bàn trong thời gian tới...
 

Thùy Thảo 
Nguồn: https://baophuyen.vn
Lê Xuân Huy (St)

Tin tức khác Tin tức khác

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development