Ngày 09/10/2023
Tuyên truyền, đối thoại về pháp luật lao động, Luật BHXH cho người lao động và người sử dụng lao động tại Khu kinh tế Nam Phú Yên và các Khu công nghiệp năm 2023.
 
Nhằm nâng cao kiến thức về pháp luật lao động, Luật BHXH cho người lao động và người sử dụng lao động tại Khu kinh tế Nam Phú Yên và các Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh & Xã hội triển khai tổ chức 2 đợt tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động, Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đợt 1, từ ngày 18/4 - 26/4/2023 tại 07 doanh nghiệp với 1.425 người tham dự, đợt 2, từ ngày 19/9 - 29/9/2023 tại 08 doanh nghiệp với 983 người lao động tham dự.
 
Tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động tại Công ty TNHH CCIPY VIỆT NAM
 
Nội dung chủ yếu của các đợt tuyên truyền này phổ biến các điểm mới của Bộ Luật lao động như: ký kết hợp đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, quy trình giải quyết tranh chấp lao động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại doanh nghiệp, các chế độ BHXH: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí… Đồng thời, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên và Sở Lao động Thương binh & Xã hội Phú Yên đã tổ chức đối thoại, giải đáp thắc mắc cho người lao động về các vấn đề liên quan về pháp Luật lao động, Luật BHXH, các chính sách hỗ trợ người lao động, cụ thể: tiền lương làm thêm giờ, ngày nghỉ hàng tuần, nghỉ phép năm, tiền tăng ca, tiền xăng xe, tiền thưởng, các chế độ ốm đau, thai sản, tiền lương ngừng việc, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm,...
 
 Đối thoại với người lao động tại Công ty Cổ phần Bá Hải
 
Qua các buổi hội nghị tuyên truyền này, đã góp phần nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại các doanh nghiệp, đồng thời tạo niềm tin để người lao động làm việc tốt hơn, thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội cũng như ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và hạn chế phát sinh tranh chấp lao động tại các doanh nghiệp trong các KCN, KKT Nam Phú Yên./.
 
Lê Ngọc Hưng

Tin tức khác Tin tức khác

Thông Báo

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development