Ngày 27/07/2021

          Sáng ngày 23/7/2021, UBND tỉnh Phú Yên có buổi làm việc với Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn Quốc gia (đơn vị tư vấn) theo hình thức trực tuyến để cho ý kiến về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040, thành phần tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; UBND thành phố Tuy Hòa, UBND thị xã Đông Hòa và đại diện BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh).
          Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn đã trình bày ý tưởng và định hướng điều chỉnh cấu trúc KKT Nam Phú Yên, theo đó quy mô diện tích khoảng 20.980 ha (tăng 250 ha so với quy hoạch đã được duyệt), trong đó chú trọng phát triển bền vững, có chọn lọc một số ngành công nghiệp như công nghiệp công nghệ cao, các ngành công nghiệp gắn với cảng biển. Đồng thời, phát triển du lịch biển, đảo, du lịch văn hóa kết hợp mua sắm, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng.

          Sau khi nghe ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan, lãnh đạo tỉnh Phú Yên đánh giá cao Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040 do đơn vị tư vấn báo cáo. Tuy nhiên, để đồ án phù hợp với định hướng phát triển của địa phương, lãnh đạo tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn cần bám sát các quy hoạch vùng, tỉnh, cụ thể: Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Hiện tỉnh Phú Yên đang tổ chức lập); Quy hoạch vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa; Quy hoạch xây dựng và phát triển Vùng Tây Nguyên,… đồng thời phải dự báo được sự chuyển dịch đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam. Qua kết luận của lảnh đạo tỉnh, đơn vị tư vấn tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện đồ án, báo cáo lãnh đạo tỉnh xem xét, quyết định và triển khai các bước tiếp theo./.

Trần Thị Thu Hà

Tin tức khác Tin tức khác

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development