Văn bản ban quản lý

Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung Tải về
30/KH-KKT 26/10/2021 Kế hoạch V/v phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.
135/QĐ-KKT 26/10/2021 Quyết định V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.
134/QĐ-KKT 26/10/2021 Quyết định V/v kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.
696/KKT-QHXD&MT 13/10/2021 Công văn V/v góp ý điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chung đô thị thị xã Đông Hòa giai đoạn đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050.
695/KKT-QHXD&MT 13/10/2021 Công văn V/v tham gia góp ý Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng của Ban quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả.
50/TB-TCT106 11/10/2021 Thông báo V/v thời gian, địa điểm kiểm tra các dự án đầu tư tại KCN, KKT theo Kế hoạch số 24/KH-TCT106 ngày 20/9/2021 và Kế hoạch số 28/KH-TCT106 ngày 08/10/2021.
28/KH-TCT106 08/10/2021 Kế hoạch V/v kiểm tra, rà soát, đề xuất hướng xử lý đối với các dự án đầu tư tại KCN, KKT chậm tiến độ đầu tư và việc chấp hành quy định pháp luật của nhà đầu tư.
672/KKT-KHĐT 07/10/2021 Công văn V/v Giải trình một số ý kiến của Sở Tài chính tại Văn bản số 3726/STC-TCHCSN ngày 05/10/2021.
46/TB-KKT 05/10/2021 Thông báo V/v Kết luận của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp giao ban ngày 04/10/2021.
651/KKT-KHĐT 01/10/2021 Công văn V/v góp ý kiến dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018.
649/KKT-KHĐT 30/92021 Công văn V/v đưa dự án Nhà máy chế biến hạt điều XK đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
624/KKT-KHĐT 27/92021 Công văn V/v tình hình thực hiện dự án đầu tư kinh doanh sử dụng vốn của nhà đầu tư tại Khu kinh tế Nam Phú Yên.
633/BQLKKT-KHĐT 24/92021 Công văn V/v tham gia ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới phía Đông Hòa Vinh (lần 3).
612/KKT-VP 21/92021 Công văn V/v triển khai tuyên truyền các chương trình hành động, nghị quyết của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
26/KH-KKT 21/9/2021 Kế hoạch Chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ban Quản lý Khu kinh tế.
607/TCT106 20/9/2021 Công văn V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư.
605/KKT-KHĐT 17/9/2021 Công văn V/v phối hợp rà soát hiện trạng sử dụng đất 12 Đồ án trong Khu kinh tế Nam Phú Yên đã được UBND tỉnh đã cho phép các nhà đầu tư tiếp cận, nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch.
598/KKT-KHĐT 15/9/2021 Công văn V/v tham gia góp ý dự thảo Đề án “Truyền thông tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” .
68/TTr-KKT 13/9/2021 Tờ trình Về việc thành lập Đoàn công tác liên ngành rà soát cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục đầu tư và các nội dung liên quan đến dự án Khu đô thị cao cấp Vườn Phượng Hoàng.
590/KKT-KHĐT 13/9/2021 Công văn V/v phúc đáp Văn bản số 08/CV-LSPY ngày 01/09/2021 của Chi nhánh Công ty CP Long Sơn tại Phú Yên.
581/KKT 09/9/2021 Công văn V/v  tăng cường xét nghiệm Sarscov-2 tại các KCN.
571/KKT-QHXD&MT 07/9/2021 Công văn V/v  tham mưu xây dựng các loại giá dịch vụ để áp dụng tại các Khu công nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
563/KKT-QHXD&MT 01/9/2021 Công văn V/v báo cáo về bồi thường, GPMB đối với 35 trường hợp tái định cư tại khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa.
559/KKT-QHXD&MT 31/8/2021 Công văn V/v gửi hồ sơ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040.
554/KKT-KHĐT 30/8/2021 Công văn V/v báo cáo tình hình khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp ĐTNN do tác động của dịch COVID-19 tại KKT Nam Phú Yên và các KCN trên địa bàn tỉnh.
35/TB-KKT-KHĐT 27/8/2021 Thông báo V/v treo cờ Tổ quốc, trực và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2021.
547/KKT-QHXDMT 25/8/2021 Công văn V/v V/v tham gia góp ý dự thảo báo cáo kết quả bước 1, bước 2 Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030 của thành phố Tuy Hòa.
538/KKT-KHĐT 23/8/2021 Công văn V/v rà soát các quy định ưu đãi về thuế đối với các dự án đầu tư tại KKT Nam Phú Yên và các KCN trên địa bàn tỉnh.
529/KKT-KHĐT 20/8/2021 Công văn V/v kiến nghị UBND tỉnh sung vào ngân sách nhà nước số tiền ký quỹ của Công ty TNHH năng lượng Charm Việt Nam.
526/KKT-KHĐT 18/8/2021 Công văn V/v cho Công ty CP ASTA thuê văn phòng làm việc trong quá trình thi công dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn GMP- WHO, GMP-EU  và PIC/S.
521/KKT-QHXDMT 17/8/2021 Công văn V/v tham gia góp ý Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TX. Đông Hòa.
513/KKT-VP 13/8/2021 Công văn V/v triển khai một số nội dung trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác của các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý.
93/QĐ-KKT 12/8/2021 Quyết định Quyết định phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.
503/KKT-QHXD&MT 11/8/2021 Công văn V/v cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng dự án Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu của Công ry TNHH Thắng Lợi tại Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu Khụ vực I.
26/TB-KKT 06/8/2021 Thông báo V/v Giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Nguyễn Xuân Hùng Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.
107/BC-BQLKKT 30/7/2021 Báo cáo V/v báo cáo  tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH 7 tháng đầu năm và định hướng 5 tháng cuối năm 2021.
63/KKT-QHXD&MT 26/7/2021 Công văn V/v xây dựng tường rào, ranh giới khu đất của Công ty CP ASTA tại KCN Hòa Hiệp 1.
25/TB-KKT 26/7/2021 Thông báo V/v Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình Cụm Xí nghiệp 1 thuộc dự án Cụm xí nghiệp SX An Hưng tại KCN Hòa Hiệp 2.
452/BQLKKT-KHĐT 20/7/2021 Công văn V/v góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP (lần 2).
443/BQLKKT-KHĐT 19/7/2021 Công văn V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định về khu công nghệ cao.
435/BQLKKT-KHĐT 13/7/2021 Công văn V/v tham gia góp ý dự thảo văn bản của UBND tỉnh về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư.
102/BC-BQLKKT 12/7/2021 Báo cáo V/v trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri về các nội dung liên quan đến Ban Quản lý KKT theo đề nghị của Thường trực của HĐND tỉnh tại Văn bản số 80IHDND-VP ngay 0517/2021.
23/TB-KKT 7/7/2021 Thông báo V/v thông báo danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết cuae Ban Quản lý KKT năm 2021
38/BC-BQLKKT 29/6/2021 Báo cáo V/v kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu Nam Như.
410/BQLKKT-KHĐT 28/6/2021 Công văn V/v cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
405/BQLKKT-KHĐT 24/6/2021 Công văn V/v đầu tư dự án Trung tâm điện lực Phú Yên của Liên danh Korea EastWest Power Co., Ltd va Siemens Enery Global GmnH& Co. KG.
19/TB-KKT 14/6/2021 Thông báo V/v công bố số điện thoại đường giây nóng thực hiện Chỉ thị số 23-CT-TU ngày 14/6/2013 của Ban Thương vụ Tỉnh ủy.
350/BQLKKT-KHĐT 08/6/2021 Công văn V/v cử thành viên tham gia Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh.
16/TB-KKT 01/6/2021 Thông báo V/v  kết luận của Trường bantại Hội nghị quán triệt, rút kinh nghiệm về chỉ số CCHC năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
324/BQLKKT-KHĐT 1/5/2021 Công văn V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2021.
323/BQLKKT-KHĐT 31/5/2021 Công văn V/v báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh.
318/BQLKKT-KHĐT 27/5/2021 Công văn V/v dự kiến chương trình xúc tiến đầu tư 2022.
302/BQLKKT-KHĐT 4/5/2021 Công văn V/v báo cáo tình hình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong giai đoạn 2011 - 2016 và 2016 - 2021.
13/TB-KKT 20/4/2021 Thông báo V/v treo cờ tổ quốc, trực và nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương 2021.
219/BQLKKT-KHĐT 14/4/2021 Công văn V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao đối với Cổng/ Trang thông tin điện tử, Bản tin, Xuất bản phẩm không kinh doanh của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Phú Yên .
207/BQLKKT-KHĐT 12/4/2021 Công văn V/v rà soát báo cáo tình hình triển khai các nội dung kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đoàn thanh tra kiểm tra.
190/BQLKKT-KHĐT 01/4/2021 Công văn V/v góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 122-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
178/BQLKKT-KHĐT 29/03/2021 Công văn V/v báo cáo và dự thảo văn bản cho UBND tỉnh gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về hồ sơ dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN - Đô thị - Dịch vụ Nam Phú Yên.
16/KH-KKT 23/3/2021 Kế hoạch Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát TTHC năm 2021.
55/BC--BQLKKT 19/3/2021 Báo cáo V/v báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý I/2021 và đề xuất các kiến nghị để thực hiện kế hoạch năm 2021.
09/GM--BQLKKT 16/3/2021 Giấy mời V/v rà soát, tham mưu đề xuất  cho UBND tỉnh hướng xử lý, giải quyết các nội dung liên quan đến dự án Khu đô thị cao cấp Vườn Phựơng Hoàng
126/BQLKKT-KHĐT 09/3/2021 Công văn V/v ttạm hoãn công tác kiểm tra doanh nghiệp Quý I/2021 .
01/CTr-KKT 05/3/2021 Chương trình hành động V/v thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2020.
82/BQLKKT-KHĐT 24/02/2021 Công văn V/v thông tin về môi trường đầu tư tại KKT và các KCN trên địa bàn tỉnh.
06/TB-KKT 23/02/2021 Thông báo V/v thẩm đỉnh, xét duyệt quyết toán năm 
08/KH-BQLKKT 29/01/2021 Kế hoạch V/v triển khai thực hiện Chương trình hành động số 01CTr-UBND.
63/BQLKKT-KHĐT 29/01/2021 Công văn V/v tham gia xây dựng các kịch bản chỉ đạo điều hành nền kinh tế năm 2021.
56/BQLKKT-KHĐT 26/01/2021 Công văn V/v báo cáo tình hình ĐTNN trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.
53/BQLKKT-KHĐT 22/01/2021 Công văn V/v Góp ý dự thảo phê duyệt Chương trình XTĐT 2021 của tỉnh.
03/TB-KKT 21/01/2021 Thông báo V/v thông báo kết quả nội dung Hội nghị tổng kết tình hình hoạt động doanh nghiệp KCN, KKT năm 2020, phương hướng năm 2021.
28/BQLKKT-KHĐT 12/01/2021 Công văn V/v đăng ký khởi tạo tài khoản của doanh nghiệp trên Hệ thông thông tin quốc gia về đầu tư.
22/BQLKKT-KHĐT 11/01/2021 Công văn V/v hướng dẫn truy cập hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.
16/BQLKKT-KHĐT 08/01/2021 Công văn V/v báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài tại KKT Nam Phú Yên và các KCN trên địa bàn tỉnh. năm 2020.
02/KH-KKT 07/01/2021 Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước năm 2021 của Ban Quản lý KKT Phú Yên.
02/BQLKKT-KHĐT 04/01/2021 Công văn V/v giới thiệu thành viên tham gia Ban chỉ đạo, Ban điều hành, Hội đồng của Tỉnh.
01/BQLKKT-KHĐT 04/01/2021 Công văn V/v giới thiệu thành viên tham gia tổ giúp việc Ban chỉ đạo Lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, giai đoạn 2050. 
779/BQLKKT-KHĐT 30/12/2020 Công văn V/v góp ý dự thảo Chương trình hành động số 01/CTr-UBND về thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và số 02/CTr-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ.
776/BQLKKT-KHĐT 29/12/2020 Công văn V/v rà soát, báo cáo, đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
771/BQLKKT-KHĐT 28/12/2020 Công văn V/v tham gia ý kiến thẩm định điều chỉnh nội dung đầu tư dự án Khu nhà ở công nhân phục vụ Cụm xí nghiệp sản xuất An Hưng.
764/BQLKKT-KHĐT 23/12/2020 Công văn V/v tham gia ý kiến thẩm định chủ trương đầu tu Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN đô thị - Dịch vụ Nam Phú Yên.
37/KH-KKT 22/12/2020 Công văn V/v tổ chức hội nghị giao ban Doanh nghiệp các KCN, KKT.
756/BQLKKT-KHĐT 21/12/2020 Công văn V/v tham gia góp ý dự thảo nội dung phục vụ chương trình đối thoại trực tuyến.
754/BQLKKT-KHĐT 21/12/2020 Công văn V/v cung cấp thông tin chuẩn bị nội dung phục vụ chương trình đối thoại trực tuyến.
752/BQLKKT-KHĐT 18/12/2020 Công văn V/v tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
749/BQLKKT-KHĐT 15/12/2020 Công văn V/v báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Chương trình hành động: số 01/Ctr-UBND, 02/Ctr-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh.
731/BQLKKT-KHĐT 09/12/2020 Công văn V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh 06 tháng cuối năm 2020.
46/GM-HĐ 05/12/2020 Giấy mời V/v họp bàn đánh giá lựa chọn nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hòa Tâm và Cảng Bãi Gốc (lần 2).
54/BQLKKT-KHĐT 23/11/2020 Thông báo V/v xác nhận Chi nhánh xăng dầu Phú Yên - Công ty xăng dầu Phú Khánh đã ký quỹ đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ Hòa Xuân Đông.
668/BQLKKT-KHĐT 18/11/2020 Công văn V/v bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu để điều chỉnh mở rộng dự án Nhà máy sản xuất giấy.  
667/BQLKKT-KHĐT 10/11/2020 Công văn V/v rà soát, đề xuất nội dung đưa vào chương trình xây dựng Nghị quyết HĐND năm 2021.
658/BQLKKT-KHĐT 06/11/2020 Công văn V/v chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới phía Đông Hòa Vinh.
651/BQLKKT-KHĐT 04/11/2020 Công văn V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.
636/BQLKKT-KHĐT 29/10/2020 Công văn V/v báo cáo 03 năm tình hình thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh.
629/BQLKKT-KHĐT 27/10/2020 Công văn V/v điều chỉnh dự án Nhà máy sản xuất và CB nông sản tại lô a16, KCN An Phú.
604/BQLKKT-KHĐT 20/10/2020 Công văn V/v rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND ban hành để thực hiện Hiệp định CPTTP và EVFTA.
589/BQLKKT-KHĐT 13/10/2020 Công văn V/v rà soát, báo cáo, đăng ký nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HĐND tỉnh khóa VII.
585/BQLKKT-KHĐT 12/10/2020 Công văn V/v bổ sung hồ sơ cấp chủ trương đầu tư thực hiện dự án Nhà máy SX và CB Nông sản xuất khẩu Việt Nam - Châu Phi tại KCN Hòa Hiêp 1.
584/BQLKKT-KHĐT 12/10/2020 Công văn V/v thanh lý tài sản dự án Nhà máy sản xuất TiCl4 và Titanium của Công ty TNHH Viễn Hoàng tại KCN Đông Bắc Sông Cầu (Kv1).
578/BQLKKT-KHĐT 08/10/2020 Công văn V/v cung cấp thông tin thông tin quy hoạch dự án Nhà máy SX và CB Nông sản của Công ty TNHH Đầu tư Nam Việt Hưng tại KCN An Phú.
570/BQLKKT-KHĐT 06/10/2020 Công văn V/v đề xuất nhu cầu đầu tư vốn đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, vừa.
561/BQLKKT-KHĐT 30/9/2020 Công văn V/v kết quả thẩm định hồ sơ điều chỉnh tiết kế cơ sở dự án Nhà máy SX Nước uống đóng chai, đóng bình Long Thành của Công ty CP Xây lắp Bảo Khánh tại KCN An Phú.
553/BQLKKT-KHĐT 28/9/2020 Công văn V/v cung cấp thông tin phục vụ Tổ công tác đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.
551/KKT-QHXD&MT 24/9/2020 Công văn V/v góp ý kiến về các nội dung liên quan đến đề xuất nghiên cứu, khảo sát, đo đạt và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Bãi Tiên, Hòa Tâm, Đông Hòa.
537/BQLKKT-KHĐT 16/9/2020 Công văn V/v cử lãnh đạo đơn vị tham gia tổ công tác đặc biệt để phối hợp với tổ công tác của Thủ tướng chính Phủ tập trung giải quyết các vướng mắc, thúc đẩy thu hút dngf vốn đầu tư nước ngoài.
519/BQLKKT-KHĐT 10/9/2020 Công văn V/v ngừng ngay các hoạt động xây dựng trái phép tại KCN Đông Bắc Sông Cầu (Kv1).
47/TB-BQLKKT 31/8/2020 Thông báo V/v treo cờ tổ quốc, trực và nghỉ Lễ  Quốc khánh.
45/TB-BQLKKT 25/8/2020 Thông báo V/v chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy CB thuốc thú y thủy sản của Công ty TNHH SX và TM Thuận Thiên.
453/BQLKKT-KHĐT 12/8/2020 Công văn V/v thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước của Công ty CP khoáng sản Kenee Việt Nam.
452/BQLKKT-KHĐT 12/8/2020 Công văn V/v Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng dự án: Nhà máy SX Cơ khí XK Ausabaco của Công ty TNHH MTV Cơ khí xây lắp Ausabaco.
90/QĐ-KKT 10/8/2020 Quyết định V/v ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Ban Quản lý KKT Phú Yên
446/KKT 10/8/2020 Công văn V/v nộp đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm 2020
432/BQLKKT-KHĐT 05/8/2020 Công văn V/v hướng dẫn thực hiện lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất trong KKT Nam Phú Yên theo Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ.
405/BQLKKT-KHĐT 27/7/2020 Công văn V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn các biểu mẫu phục vụ thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư.
24/GM-HĐ 13/7/2020 Giấy mời V/v mời các thành viên Hội đồng lựa chọn nhà đầu tư tham dự cuộc họp bàn đánh giá lựa chọn nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất chủ trương trình TTCP dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu Công nghệ cao.
23/GM-HĐ 13/7/2020 Giấy mời V/v mời các thành viên Hội đồng lựa chọn nhà đầu tư tham dự buổi mở Hồ sơ dự tuyển lựa chọn nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất chủ trương trình TTCP dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Hòa Tâm và Cảng Bãi Gốc.
35/TB-KKT 06/7/2020 Thông báo Lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính, năm 2020.
21/GM-HĐ 06/7/2020 Giấy mời V/v mời các thành viên Hội đồng lựa chọn nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất chủ trương trình TTCP dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu Công nghệ cao
361/BQLKKT-KHĐT 01/7/2020 Công văn V/v đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư tạo động lực thúc đẩy phát tiển trên địa bàn tỉnh.
354/BQLKKT-KHĐT 24/06/2020 Công văn V/v thông tin quốc gia, vùng lãnh thổ của nhà đầu tư trong doang nghiệp FDI tại KKT và các KCN trên địa bàn tỉnh.
336/BQLKKT-KHĐT 12/06/2020 Công văn V/v xây dựng phát triển ngành công thương 05 năm 2021 - 2025.

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3501 333 - 0913 885 258


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Tổng lượt truy cập: logo development