Lịch công tác tuần

Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 18/03/2024
Sáng 07:30 Nghỉ tết 2024
08:00 Họp giao ban Phòng Trưởng Ban Lãnh đạo Ban; Trưởng, phó các phòng, ban, trung tâm
10:00 Họp xét nâng lương thường xuyên Phòng Trưởng Ban Hội đồng xét nâng lương
Chiều 14:00 Dự báo cáo về công tác Bồi thường và giải phóng mặt bằng các dự án do BQL Khu kinh tế làm chủ đầu tư Phòng họp giao ban, Văn phòng UBND tinh TB-Hùng, BQLDA-Ngôi
Thứ Ba
Ngày 19/03/2024
Sáng 08:00 Họp bàn quy hoạch phân khu Khu phố Hoà Hiệp Nam Hội trường Ban TB-Hùng, PTB-Thành; TPQHXDMT-Dũng, BQLDA-Ngôi
08:00 Tham dự Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Phú Yên Phòng họp BHXH tỉnh PTB-Quyên
Chiều 14:00 Tham dự buổi làm việc với các đơn vị được cấp phép không thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản Phòng họp số 2, Văn phòng UBND tinh PTB-Thành
15:30 Tham dự buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND TX Đông Hòa về việc rà soát công tác GPMB các dự án do BQL Khu kinh tế làm chủ đầu tư Phòng họp giao ban, Văn phòng UBND tinh TB-Hùng, BQLDA-Ngôi
Thứ Tư
Ngày 20/03/2024
Sáng
Chiều
Thứ Năm
Ngày 21/03/2024
Sáng
Chiều
Thứ Sáu
Ngày 22/03/2024
Sáng
Chiều
Thứ Bảy
Ngày 23/03/2024
Sáng
Chiều
Chủ Nhật
Ngày 24/03/2024
Sáng
Chiều